Steelcon AB  Drottninggatan 99 , 254 33 Helsingborg, Sweden

Home Ritningar Kontakt

Steelcons Projekt

Steelcon utförde beräkningar, design, tillverkning, montage av plattformar i stål och rostfritt, montage av kundens process utrustning samt dokumentation.

Bilder till höger visar delar av plattformar och utrustning.

Projekt: Viking, Skruf snusfabrik Sävsjö (februari 2010 – januari 2011).

Projekt: Champion 7 Shell Brunei (september 2010 – maj 2011).

Steelcon utförde inköp, tillverkning, ytbehandling samt dokumentation av 360ton offshore moduler, allt i enlighet med regelverk Norsok. Arbetet utfördes i Skrovhallen, Arendal Göteborg i egen regi.

Bilderna till vänstern visar några av offshore modulerna i olika faser i projektet.

Projekt: Icon, Tjuvholmen Oslo (maj 2010 – oktober 2011).

Steelcon utförde tillverkning, ytbehandling, transport, dokumentation samt montage av allt yttre stål som pelare, fackverk, tak och fasad stål, totalt 340ton. Steelcon utförde även montage av kunds tillhandahållna limträbalkar.

Bilder till höger visar delar av det yttrestålet monterat.